Besparelse og kvalitet

Kvalitet betaler sig og resulterer i øget effektivitet

Vi ved, at kvalitet betaler sig – og at den højeste kvalitet i produktet kombineret med mere end 20 års erfaring resulterer i effektive rørløsninger.

Præ-isolerede rørsystemer fra Pipeteq er af højeste kvalitet, og forgreninger er altid forsynet med forstærkningsplader. Vi kan som de eneste i markedet levere fittings/komponenter med diffusionsspærrer.

Vi udnytter de store fordele der ligger i at anvende lige præ-isolerede rør leveret fra rørproducenterne. Der findes ikke bedre rørsystemsisolering end den, der kan opnås med lige rør. Dette udnytter vi til at reducere varmetab mest muligt.

Vi bruger udelukkende førende leverandører af præ-isolerede rør, muffer og ventiler og vores produkter har den højeste standard, og opfylder de krav, som varmeværkerne stiller.