Forretningsområder - Kunder

Præ-isolerede rørsystemer er et vigtigt element i optimeringen af den samlede forsyningskæde i forhold til at reducere varmetabet mest muligt. Det optimale rørsystem, hvor både korrekt dimensionering og optimal isoleringsevne sikres til en fornuftig pris, gavner kunden, og bidrager med væsentlige CO2 besparelser i hele systemets levetid.

Pipeteqs primære produktområder:

  • Ledningsnet og installationer vedrørende fjernvarmeværker
  • Ledningsnet og transmissionsledning i forbindelse med større solvarmeinstallationer
  • Præ-rørinstallationer i forbindelse med industriprocesser.

Pipeteq kan varetage alle opgaver i forbindelse med større løsninger indenfor rørsystemer, herunder:

  • Udvikling
  • Design
  • Produktion
  • Installation