Pipeteq koncept

Pipeteq konceptet hviler på tre søjler:

1. Det skal være nemt for kunden at indgå en aftale med os.

2. Det skal være økonomisk attraktivt for kunden at indgå en aftale med os.

3. Vi skal til enhver tid tilsikre den højeste produktkvalitet.

Kunden kan frit vælge fra vore produktkategorier, heriblandt graden af egen projektinvolvering, og dermed graden af ansvar man ønsker at påtage sig i forhold til projektet. Man kan også vælge totalløsningen (Pipeteq Total System), hvor Pipeteq forestår den samlede installation, og dermed også påtager sig det samlede ansvar for løsningen.

Ønsker man selv at forestå installationen i samarbejde med lokale firmaer, men vil man gerne opnå Pipeteq Total System fordele, har vi udviklet ”Pipeteq System” hvor kunden modtager en komplet pakke tilpasset den enkelte installation, hvor der så er mulighed for at tilvælge supervision fra Pipeteq for den ekstra kvalitetssikring.

Pipeteq har mange års erfaring indenfor arbejder med præisolerede rør, herunder projektstyring og -ledelse af alle typer opgaver lige fra stikledningsprojekter til opgaver indenfor PED-normen.