Pipeteq Total System

Design af rørsystem, optimering, projektering, præ-fabrikation og installation af individuelle løsninger.

Pipeteq tager sig af hele opgaven, fra tegningsarbejdet til rørene er dækket og systemet er idriftsat.

Vi inddrager kunden i processen og vejleder omkring de mulige rørsystemer, baseret på de mulige fremtidige driftssituationer.

Vi rådgiver omkring de enkelte systemers fordele, ulemper, dimensionering, isoleringsværdi mv. og vil fremkomme med vores faglige bud på hvilket system, der er det mest fordelagtige i den givne sag.

Vi står for projektledelse og installation, og vi gennemfører projektet i henhold til vores kvalitetsplan.