Pipeteq Z-slag

I forbindelse med de fleste nybyggede fjernvarmeanlæg vil der indgå et eller flere Z-slag eller Lyrer for enten at overholde statiske forhold eller for at imødegå trafikale fremmedledningsforhold.

Vi leverer præfabrikerede Z-slag og lyrer efter mål, og det betyder, at der bl.a. til hver en tid er styr på statikken og at man hurtigt kan installere et Z-slag, som jo ellers ofte er besværliggjort med omlægning af trafik under installationen, og hvor svære arbejdsforhold, tidspres og vejrbetingelser kan true kvaliteten.

Vi ser Z-slag og lyrer som komponenter og som en løsning, som ikke alene sparer over 50% af tiden i installationsfasen, men som samtidig udgør et 100% kvalitetsprodukt, som er produceret og testet i overensstemmelse med de højeste standarder.