Produktkoncepter

Faser Standard  Fittings  System Total System
1. Projektbeskrivelse Kunde og rådgiver
2. Overslag x x x x
3. Design     x x
4. Tilbud/kontrakt x x x x
5. Præ-fabrikation   x x x
6. Installations- og faseplan     x x
7. Installation- GPS og detailplaner
over installation
      x
8. Supervision     x x
9. Aflevering       x

10. Renoveringskontrakt/
rammeaftale

      x