Traditionelle systemer vs. Pipeteq systemer

Når man kombinerer vores fittingsprogram vedr. rør og muffer med diffusionsspærrer er Pipeteq løsningen en meget effektiv løsning, når man måler Lambda-værdier og varmetab – illustreret nedenfor:

Andre leverandører kan levere en præ-isoleret fitting/komponent der typisk har en Lambda værdi på 0,027 W/mK og over tid kan værdien stige til mere end 0,03 W/mK.

Vores rørsystem kan bygges med diffusionsspærre og det gør, at vi kan holde en lambdaværdi på vores fittings/komponenter på de givne rør på ca.0,024 W/mK i hele fittingens/komponentens levetid.