Fjernvarmeværker - nyetablering og renovering

Mange værker kører forsat med gamle installationer (25+). Disse systemer er typisk opbygget af præ-fabrikerede rør med pvc kappe og serie 1 isolering. Mange af disse systemer har i løbet af deres lange levetid været udsat for brud og i forbindelse med disse brud trænger der ofte vand ind imellem stål og isolering, hvilket kraftigt reducerer isoleringsevnen.

Fremover vil man konstatere flere brud men reparation vil ofte være urentabelt, medmindre man fjerner hele det berørte område. Pipeteq tilbyder præ-fabrikerede løsninger som enkelt og effektivt erstatter det eksisterende. Løsningerne er baseret på den nyeste teknologi, sikring af bedste kvalitet og  procesoptimering (f.eks. færrest mulige svejsninger i forbindelse med selve installationen).

I samarbejde med fjernvarmeværket udarbejder vi et løsningsforslag til renovering eller nyetablering af eksisterende installationer. Baseret på grundkort, sammensætter vi en optimeret systempakke, som bl.a. medfører reduktion af antallet af rørsamlinger i jorden, og dermed reduceres risikoen for brud i ledningsnettet fremadrettet.

Pipeteq er fokuseret på maksimal optimering af installationstiden. Vores koncept indebærer herudover, at arbejdet, der skal udføres hos kunden minimeres, hvilket reducerer risikoen for uventede hændelser i installationsprocessen, og bidrager til en øget sikkerhed omkring overholdelse af budgetter.

Pipeteq har stor erfaring med renoveringsprojekter og vi indgår gerne i planlægningsfasen, hvor vi kan bidrage med forslag til løsning af opgaven.

Kontakt os