Fordele ved Pipeteq systemer

 

  • Lokale montører kan forestå installationen med Pipeteq System og evt. med Pipeteq Supervisor.
  • Kortere installationstid – i ethvert budget er installationstiden altid en faktor der indebærer en vis usikkerhed, da elementer som vind og vejr har indflydelse på det faktiske tidsforbrug. Med præ-fabrikerede komponenter nedsættes risikoen for overskridelse af den budgetterede installationstid og kvaliteten er høj.
  • Højt kompetenceniveau fra designfasen over præ-fabrikationen til den færdige installation.