Pipeteq opbygning inkl. spærrer

80 kanalmeter DN 200 = 160 meter  
80 kanalmeter lige rør Lambda 0,024 W/mK
10 ekstr. afgreninger på lige rør  
12 stk. muffesamlinger Lambda 0,030 W/mK
   
Installation: 12 svejsninger
60% installationstid
0% spild
Pris
Pris Pipeteq løsning 
189.221 kr