Standard rør og komponenter

Vi leverer traditionelle rør i lige længder og standard bøjninger i alle isoleringsklasser.

Pipeteq Fittings:

T-stykker
Vi leverer T-stykker hvor længden af bundrør kan variere fra 1 til 16 meter med en eller flere forgreninger. Ved at optimere på bundrørslængden sparer man både store og dyre muffesamlinger, reducerer antallet af svejsninger samt opnår kortere, og dermed billigere, installationstid.

Z-slag
Vi leverer præfabrikerede Z-slag og lyrer efter mål. Dette sikrer bl.a. at der til hver en tid er styr på statikken og at installering af Z-slag kan klares hurtigt, så man minimerer behovet for besværlige og fordyrende foranstaltninger, såsom f.eks.omlægning af trafik under installationen.

Muffer
Vi leverer muffer med højeste isoleringskvalitet, så tæt på det lige rør som muligt og primært med isoleringsskåle og hvor alarmtråden er nedfaset i skumisoleringen. Dette minimerer risikoen for fejlalarmer og kortslutninger.