Om Pipeteq

Pipeteq udvikler, designer, producerer og installerer effektive rørløsninger, primært til fjernvarmesektoren, større solvarmeanlæg og industrien. Herudover servicerer vi rørløsninger og installationer.

Målsætningen for Pipeteq er at levere rørløsninger af højeste kvalitet, kombineret med effektiv og kompetent installation. Vi ønsker at det skal være nemt, sikkert og enkelt for vore kunder at entrere med os.

Præ-fabrikerede rør designes og produceres til den enkelte installation, hvilket reducerer installationstiden og antallet af svejsninger, der skal udføres på installationsstedet. Hermed spares tid og penge, og risikoen for overskridelse af budgetrammen minimeres. Produktionen af rørene foregår på specialiserede fabrikker med yderst kompetente medarbejdere, og dette betyder, at produkterne opnår den højeste grad af kvalitetssikring.

Pipeteq anvender udelukkende rør fra førende leverandører indenfor de respektive felter. Pris, teknologi og i særdeleshed kvalitet er parametre som alle vægter højt i valget af vores leverandører.

Præ-isolerede rørsystemer er et vigtigt element i optimeringen af den samlede forsyningskæde i forhold til at reducere varmetabet mest muligt. Det optimale rørsystem, hvor både korrekt dimensionering og optimal isoleringsevne sikres til en fornuftig pris, gavner kunden, og bidrager med væsentlige CO2 besparelser i hele systemets levetid.

Vi leverer rørløsninger til industrien, fjernvarmesektoren og stor skala solvarmeanlæg m.m.

Pipeteq henvender sig til kunder hvor produktets effektivitet, kvalitet og pålidelighed er afgørende - og hvor det får store konsekvenser hvis dette ikke er tilfældet.

Vi vil være kendt for højkvalitetsrørløsninger i Danmark og internationalt, for vores effektivitet og know-how indenfor rørsystemer samt for, at det er nemt og enkelt for vores kunder at entrere med os.

Hvad er Pipeteq Systems centrale værdier?

Et utrætteligt fokus både hvad angår kvalitet og effektivitet - samt en faglig og personlig stolthed over at levere et produkt, der er førende på sit felt.
Det kræver den højeste grad af kompetence og engagement i organisationen samt en krystalklar bevidsthed om, at vi aldrig er bedre end det sidst producerede præ-fabrikerede rør eller den sidste svejsning.